Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie

NIP: 669-050-47-89

Plac Teatralny 1,
75-729 Koszalin

94 342 20 58

Sekretariat

sekretariat@btd.koszalin.pl

94 346 54 02

Biuro Obsługi Widowni

bilety@btd.koszalin.pl

94 342 22 67
502 341 700
515 530 253

Biuro Promocji
Agata Kowalska

agata.kowalska@btd.koszalin.pl

Rafał Wołyniak

rafal.wolyniak@btd.koszalin.pl