Lp. Imię i Nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Stefan Nafalski 01.11.1953 r. – 31.08.1955 r.
2. Zbigniew Makuszewski 01.09.1955 r. – 15.04.1956 r.
3. Juliusz Lubicz-Lisowski 15.04.1956 r. – 14.12.1956 r.
4. Stanisław Wolicki 15.12.1956 r. – 31.01.1957 r.
5. Henryk Kleps 16.02.1957 r. – 31.12.1957 r.
6. Tadeusz Aleksandrowicz 01.01.1958 r. – 31.08.1962 r.
7. Jan Maciejowski 01.06.1962 r. – 01.08.1963 r.
8. Lech Komarnicki 01.08.1963 r. – 31.08.1967 r.
9. Andrzej Ziębiński 01.09.1967 r. – 31.08.1970 r.
10. Jerzy Wróblewski 01.09.1970 r. – 31.01.1973 r.
11. Jarosław Kuszewski 01.05.1973 r. – 17.05.1976 r.
12. Bogusław Planutis 15.06.1976 r. – 15.03.1982 r.
13. Marek Górski 01.08.1982 r. – 15.04.1986 r.
14. Andrzej Maria Marczewski 16.04.1986 r. – 31.08.1988 r.
15. Wiesław Nowosielski 01.09.1988 r. – 31.08.1989 r.
16. Jacek Andrucki 01.09.1989 r. – 30.06.1990 r.
17. Ryszard Major 01.09.1990 r. – 18.05.1993 r.
18. Józefa Solecka 09.08.1993 r. – 08.09.1998 r.
19. Zbigniew Kułagowski 03.12.1998 r. – 30.03.2004 r.
20. Roman Radziwonowicz 01.04.2004 r. – 08.01.2007 r.
21. Zdzisław Derebecki 02.01.2007 r. – 31.08.2023 r.
22. Andrzej Mielcarek 01.09.2023 r. –