Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie dysponuje trzema scenami.

1. Duża Scena wraz z balkonem posiada 356 miejsc. Istnieje możliwość dostawienia 26 miejsc.
2. Scena na Zapleczu posiada 120 miejsc nienumerowanych.
3. Mała Scena dysponuje 60 – 75 miejscami nienumerowanymi w zależności od scenografii spektaklu.