Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie jest jedynym teatrem zawodowym w mieście i jedną z największych instytucji kulturalnych Pomorza Środkowego. To teatr repertuarowy, z ogromnym i ważnym dla kultury polskiej dorobkiem i historią, z kilkunastoosobowym zespołem aktorskim, wieloma reżyserującymi aktorami, do których należy także jego dyrektor, dramaturgiem i grupą stałych współpracowników.

BTD średnio realizuje sześć premier w roku. Spektakle wystawiane są również w innych miejscowościach regionu i poza nim. Teatr aktywnie uczestniczy w życiu miasta i jego wydarzeniach. Gości na festiwalach, przeglądach, bierze udział w konkursach, zdobywa nagrody za spektakle i nagrody indywidualne dla aktorów. Od 10 lat BTD jest organizatorem jednego z najważniejszych polskich festiwali teatralnych – Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”.

Bałtycki Teatr Dramatyczny powstał pod koniec 1953 r. Decyzję w tej sprawie podjął ówczesny minister kultury i sztuki, czyniąc z instytucji pierwszą w kraju scenę finansowaną przez Wojewódzką Radę Narodową (odpowiednik Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego). Wszystkie inne teatry jako placówki państwowe, podlegały centralnej władzy administracyjnej.

Historia BTD to ludzie. Z powstaniem kojarzone są dwie osoby: Irena Górska-Damięcka, która po przyjeździe z Teatru Współczesnego w Warszawie objęła funkcję kierownika artystycznego i wyreżyserowała pierwsze przedstawienie oraz Stefan Nafalski, pierwszy dyrektor naczelny, który do Koszalina przybył z Teatru im. Jaracza w Olsztynie. Irenie Górskiej-Damięckiej BTD zawdzięcza swoją nazwę.

Pierwsza premiera – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry – odbyła się już w styczniu 1954 roku, po zaledwie dwóch miesiącach funkcjonowania teatru, ale jeszcze w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury, który wynajął BTD scenę. Kilka lat później zapadła decyzja o przystosowaniu do potrzeb teatru dawnego kościoła ewangelickiego, wybudowanego w 1906 r.

W 1958 r. Bałtycki Teatr Dramatyczny wprowadził się do własnego obiektu, a kolejną – pierwszą w nowych murach – premierą był „Fantazy” Juliusza Słowackiego. Teatr otrzymał imię poety. Piękny, zabytkowy, położony niemal w centrum miasta budynek w latach 2007-2008 przeszedł modernizację. W tym czasie aktorzy występowali na innej historycznej scenie – byłego kina Muza, a obecnego Teatru Muza Variere.

BTD prowadzi dialog z widzem. Dialog oparty na założeniu, że skoro teatr jest jedną z najbardziej ulotnych dziedzin sztuki, wymaga nie tylko obecności, ale i bliskości odbiorcy. Widz Bałtyckiego Teatru Dramatycznego otrzymuje ofertę niezwykle zróżnicowaną, w której jest miejsce dla klasyki, sztuk współczesnych polskich dramaturgów, bajek i baśni, monodramów i spektakli muzycznych. Te ostatnie często powstają z inspiracji samych aktorów. W ramach teatru działa Scena Inicjatyw Aktorskich, a pod auspicjami BTD – Stowarzyszenie „Aktorzy Po Godzinach”.

Emocje – to słowo klucz do zrozumienia teatru. Na trzech scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego emocji nie brakuje. Widzowie powracają do spektakli przypominanych, które dawno miały swoją premierę; chętnie odświeżają miłe wspomnienia. Jednak, jak w każdym teatrze, również w BTD najważniejsza jest premiera. To prawdziwe święto dla aktorów i publiczności.

Bez względu na epokę, porę i modę, teatr to magia, tajemnica i niepowtarzalna podróż, z której każdy wraca z własnym bagażem wrażeń i osobistych przeżyć. Cały zespół BTD przy każdej kolejnej premierze dokłada wszelkich starań, aby słowa zapisane ożyły w postaciach i relacjach pomiędzy bohaterami. Głęboko wierzymy, że dobra sztuka to taka, którą pokocha nie tylko profesor literatury, lecz także wrażliwy uczeń.

Od 2007 r., dyrektorem BTD jest Zdzisław Derebecki, a jego dramaturgiem – od 2018 r. – Tomasz Ogonowski.