Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie jest jedynym teatrem zawodowym w mieście i jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych Pomorza Środkowego. To teatr repertuarowy, z ogromnym dorobkiem i bogatą historią, z kilkunastoosobowym zespołem aktorskim, współpracujący regularnie z wybitnymi polskimi realizatorami teatralnymi.
BTD średnio realizuje pięć premier w roku. Spektakle wystawia nie tylko na scenie macierzystej, lecz również w innych miejscowościach regionu i poza nim. Prowadzi systematyczną wymianę przedstawień z kilkoma teatrami Polski północnej i zachodniej, wzbogacając tym samym ofertę dla koszalińskiej widowni. BTD jest organizatorem jednego z najważniejszych polskich festiwali teatralnych – Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”, którego piętnasta edycja odbędzie się we wrześniu 2024 roku.
Bałtycki Teatr Dramatyczny powstał w listopadzie 1953 r. Decyzję o jego powołaniu podjął ówczesny minister kultury i sztuki, czyniąc z instytucji pierwszą w kraju scenę finansowaną przez Wojewódzką Radę Narodową (odpowiednik obecnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego). Wszystkie inne teatry jako placówki państwowe podlegały centralnej władzy administracyjnej.
Historia BTD to ludzie. Z powstaniem teatru kojarzone są szczególnie dwie osoby. Pierwszą była Irena Górska-Damięcka, która po przyjeździe z Teatru Współczesnego w Warszawie objęła funkcję kierownika artystycznego i wyreżyserowała pierwsze przedstawienie. Warto dodać, że to właśnie jej BTD zawdzięcza swoją nazwę. Drugą bardzo istotną osobą był Stefan Nafalski, pierwszy dyrektor naczelny, który do Koszalina przybył z Teatru im. Jaracza w Olsztynie.
Pierwsza premiera – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry – odbyła się już w styczniu 1954 roku, po zaledwie dwóch miesiącach funkcjonowania teatru, ale jeszcze w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury, który wynajął BTD scenę. Kilka lat później zapadła decyzja o przystosowaniu do potrzeb teatru dawnego kościoła ewangelickiego (z roku 1906 r.), który po przebudowie stał się jego ostateczną siedzibą.
W roku 1958 Bałtycki Teatr Dramatyczny wprowadził się więc do własnego obiektu, a kolejną – pierwszą w nowych murach – premierą był „Fantazy” Juliusza Słowackiego. Teatr otrzymał imię poety. Piękny, zabytkowy, położony niemal w centrum miasta budynek w latach 2007-2008 przeszedł modernizację. W tym czasie aktorzy występowali na innej historycznej scenie – byłego kina Muza, a obecnego Teatru Muza Variere.
BTD prowadzi dialog z widzem. Dialog oparty na założeniu, że skoro teatr jest jedną z najbardziej ulotnych dziedzin sztuki, wymaga nie tylko obecności, ale i bliskości odbiorcy. Widz Bałtyckiego Teatru Dramatycznego otrzymuje ofertę niezwykle zróżnicowaną, w której jest miejsce dla klasyki, sztuk współczesnych polskich dramaturgów, bajek i baśni, monodramów i spektakli muzycznych. Te ostatnie często powstają z inspiracji samych aktorów. W ramach teatru działa Scena Inicjatyw Aktorskich, a pod auspicjami BTD – Stowarzyszenie „Aktorzy Po Godzinach”.
Emocje – to słowo klucz do zrozumienia teatru. Na trzech scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego emocji nie brakuje. Widzowie powracają do spektakli przypominanych, które dawno miały swoją premierę; chętnie odświeżają miłe wspomnienia. Jednak, jak w każdym teatrze, również w BTD najważniejsza jest premiera. To prawdziwe święto dla aktorów i publiczności.
Bez względu na epokę, porę i modę, teatr to magia, tajemnica i niepowtarzalna podróż, z której każdy wraca z własnym bagażem wrażeń i osobistych przeżyć. Cały zespół BTD przy każdej kolejnej premierze dokłada wszelkich starań, aby słowa zapisane ożyły w postaciach i relacjach pomiędzy bohaterami. Głęboko wierzymy, że dobra sztuka to taka, którą pokocha nie tylko profesor literatury, lecz także wrażliwy uczeń.
Od września 2023 r. dyrektorem BTD jest Andrzej Mielcarek, a jego kierownikiem artystycznym – Tomasz Ogonowski, wcześniej wieloletni dramaturg naszego teatru.