Lp. Imię i Nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Irena Górska-Damięcka 01.11.1953 r. – 31.07.1955 r.
2. Juliusz Lubicz-Lisowski 01.09.1955 r. – 14.12.1956 r.
3. Stanisław Wolicki 15.12.1956 r. – 31.01.1957 r.
4. Henryk Kleps 16.02.1957 r. – 31.12.1957 r.
5. Tadeusz Aleksandrowicz 01.01.1958 r. – 31.08.1962 r.
6. Jan Maciejowski 01.06.1962 r. – 01.08.1963 r.
7. Lech Komarnicki 01.08.1963 r. – 31.08.1967 r.
8. Andrzej Ziębiński 01.09.1967 r. – 31.08.1970 r.
9. Jerzy Wróblewski 01.09.1970 r. – 31.01.1973 r.
10. Jarosław Kuszewski 01.05.1973 r. – 17.05.1976 r.
11. Janusz Tartyłło 01.08.1976 r. – 31.05.1979 r.
12. Andrzej Rozhin 01.09.1979 r. – 31.08.1981 r.
13. Zbigniew Mich 01.09.1981 r. – 31.10.1981 r.
14. Krzysztof Rotnicki 05.10.1981 r. – 31.12.1985 r.
15. Andrzej Maria Marczewski 16.04.1986 r. – 31.08.1988 r.
16. Wiesław Nowosielski 01.09.1988 r. – 31.08.1989 r.
17. Jacek Andrucki 01.09.1989 r. – 30.06.1990 r.
18. Ryszard Major 01.09.1990 r. – 18.05.1993 r.
19. Józef Skwark 11.08.1993 r. – 15.06.1998 r.
20. Romuald Michalewski 01.07.1998 r. – 28.02.2001 r.
21. Bogusław Semotiuk 01.09.2001 r. – 25.06.2004 r.
22. Edward Żentara 28.06.2004 r. – 13.06.2005 r.
23. Zbigniew Najmoła 01.09.2005 r. – 31.07.2006 r.
24. Jacek Papis 01.09.2008 r. – 31.08.2009 r.