Obróć ekran, żeby zobaczyć cały cennik
CENNIK BILETÓW I KARNETÓW

 

Duża Scena – I sektor (rzędy I – VII) Duża Scena – II sektor (rzędy VIII – XII, balkon) Mała Scena / Scena na zapleczu (miejsca nienumerowane)
Bilet na spektakl premierowy
60 zł 60 zł 50 zł
Bilet na premierę spektaklu dla dzieci
25 zł 25 zł 25 zł
Bilet normalny
55 zł 45 zł 45 zł
Bilet ulgowy
45 zł 35 zł 35 zł
Bilet grupowy 43 zł 33 zł 33 zł
Bilet na spektakl familijny 23 zł 23 zł 23 zł
Bilet szkolny (na spektakle dopołudniowe)
23 zł 23 zł 23 zł
Bilet młodzieżowy 23 zł 23 zł 23 zł
Bilet dla posiadaczy Pakietu Mieszkańca Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin”
45 zł 35 zł 35 zł
Bilet dla posiadaczy Pakietu Seniora KKM / Karty Seniora
25 zł 25 zł 25 zł
Bilet dla posiadaczy Pakietu Dużej Rodziny KKM / Karty Dużej Rodziny
20 zł 20 zł 20 zł
Karnet – 4 wejścia
150 zł 150 zł 150 zł
Karnet – 6 wejść
198 zł 198 zł 198 zł
Słodki bon(us)
120 zł 120 zł 120 zł

Karnety i Słodki bon(us) można wykorzystać do 30.06.2024 r. na spektakle BTD i teatrów gościnnych.
Karnety nie podlegają zwrotowi.

Bilet ulgowy przysługuje:
a) słuchaczom szkół policealnych do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b) studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
c) osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji,
d) emerytom i rencistom na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia wraz
z dowodem tożsamości.

Bilet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej od 15 osób.
Bilet dostępny tylko w kasie Teatru.

Bilet młodzieżowy – bilet przeznaczony jest dla młodzieży za okazaniem legitymacji uczniowskiej na wszystkie wieczorne spektakle BTD oraz spektakle gościnne.
Bilety dostępne tylko w kasie Teatru.

Bilet szkolny przysługuje dzieciom i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, licea, oraz inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży).
Bilet dostępny tylko w kasie Teatru.

Bilet dla posiadacza Pakietu Mieszkańca Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” przysługuje osobie z ważną kartą. Karta upoważnia do zakupu 1 biletu spektakle BTD i gościnne.
Bilety dostępne tylko w kasie Teatru.

Bilet dla posiadacza Karty Seniora / Pakietu Seniora KKM przysługuje osobie z ważną kartą wraz z dowodem tożsamości. Karta upoważnia do zakupu 1 biletu na niedzielne spektakle BTD i gościnne.
Bilety dostępne tylko w kasie Teatru.

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny/ Pakietu Dużej Rodziny KKM przysługuje osobie z ważną kartą wraz z dowodem tożsamości. Karta upoważnia do zakupu 1 biletu na niedzielne spektakle BTD i gościnne.
Bilety dostępne tylko w kasie Teatru.

 

Ceny zawierają podatek VAT.

Powyższe ceny nie dotyczą spektakli agencyjnych oraz wydarzeń specjalnych.
W kasie teatru istnieje możliwość płatności kartą.

W sprawie zakupionych – niewykorzystanych biletów prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Widowni: 94 342 22 67, 502 341 700, 515 530 253