Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin”

Tworzymy społeczność i działając razem mamy ogromny wpływ na lokalne sprawy, na nasze miasto. Stąd pomysł utworzenia Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” wraz z aplikacją mobilną i stroną internetową dedykowaną jej posiadaczom. Promocje, zniżki i nieograniczony dostęp do informacji z życia miasta – to tylko niektóre jej korzyści.

Aby projekt ten odniósł sukces, nie może zabraknąć w nim Państwa. Zachęcam do zapoznania się z korzyściami płynącymi z posiadania karty oraz dołączenia do programu, bo warto być wspólnotą.

Kocham tu mieszkać, Kocham Koszalin!

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Jakie korzyści daje Koszalińska Karta Mieszkańca?
Posiadacze karty mogą skorzystać z atrakcyjnego systemu zniżek i ulg. Miasto zaoferuje pakiet udogodnień, na który będą się składać m.in. szczególne uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, korzystniejsze stawki opłat parkingowych oraz preferencyjne warunki przyjęcia dzieci do koszalińskich żłobków i przedszkoli. To także szereg ulg i zniżek w miejskich instytucjach kultury i sportu. Do programu zaprosiliśmy licznych przedsiębiorców, którzy zaproponują posiadaczom karty specjalną ofertę na swoje towary i usługi. Szczegółowy katalog zniżek znajduje się na stronie www.kochamkoszalin.pl

Kto może otrzymać kartę?
Do korzystania z programu uprawniona jest każda osoba, która mieszka w Koszalinie oraz
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) Jest zameldowana na pobyt stały na terenie Koszalina;
2) Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Koszalinie lub podatek rolny od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;
3) Jest studentem koszalińskiej uczelni wyższej i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
4) Jest uczniem koszalińskiej szkoły w wieku od 18 do 26 roku życia i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
5) Jest niepełnoletnim dzieckiem własnym lub przysposobionym osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie;
6) Jest niepełnoletnim dzieckiem umieszczonym w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej lub będącym pod opieką prawną osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie.

Jak uzyskać Koszalińską Kartę Mieszkańca?
Wniosek o udział w programie można złożyć od września 2022 w postaci papierowej osobiście w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie lub elektronicznie poprzez stronę internetową wwwkochamkoszalin.pl lub aplikację mobilną, po założeniu konta.

Przedsiębiorco, zostań partnerem programu!
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w realizację programu. Wspólnie zmieniajmy nasze miasto i twórzmy atrakcyjną przestrzeń dla koszalinian. Aby projekt ten odniósł sukces, nie może zabraknąć w nim również Państwa – koszalińskich przedsiębiorców. Dołączcie do „Kocham Koszalin”, korzystajcie z narzędzi oferowanych przez program i rozwijajcie swój biznes.
Aby pozyskać informacje na temat programu oraz nawiązać współpracę w roli partnera „Kocham Koszalin”, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:

Aleksandra Napieralska tel. 570 120 030
Kamila Brzózka tel. 570 170 010

Menu
Wielkość czcionki
Kontrast