Zapraszamy do wysłuchania efektów pracy uczestników warsztatów online „Niech Cię usłyszą” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W WARSZTATACH?
Oferta warsztatów skierowana jest do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, z miejscowości do 25.000 mieszkańców położonych w województwie zachodniopomorskim.


Nasze wymagania wobec Was to:

– złożenie aplikacji drogą mailową,
– umiejętność obsługi maila oraz programów do obsługi videokonferencji,

– umiejętność nagrania plików dźwiękowych w formacie mp3 lub wav i przesłania ich programem WeTransfer,
– zapoznanie się i zaakceptowanie zasad Regulaminu Warsztatów wraz z załącznikami,

– posiadanie łącza internetowego o minimalnej prędkości 512 kbps. W przypadku wolniejszego łącza mogą pojawić się zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.

 

JAK MA WYGLĄDAĆ MAIL ZE ZGŁOSZENIEM CHĘCI UDZIAŁU W WARSZTATACH?
Zacznijmy od sprawy najważniejszej, czyli w jaki sposób macie aplikować do warsztatów?

Musicie do dnia 26.08.2020r. (do północy) wysłać maila na adres: warsztaty@btd.koszalin.pl

Co musi znaleźć się w tym mailu?
a) w tytule maila napiszcie: NIECH CIĘ USŁYSZĄ

b) w treści maila wpiszcie:

– po pierwsze: informację o czasie, kiedy nie będziecie mieli możliwości pracować w Internecie w okresie od 30.08 do 04.10 2020, np  „Od 01.09 do 14.09 jestem poza dostępem do Internetu”.

-po drugie: wstawcie link do pobrania z WeTransfer następujących załączników:
1. Zdjęcia (JPG) wydrukowanych i wypełnionych długopisem przez Was i/lub przez Waszych rodziców dokumentów PDF:

„Oświadczenie rodziców uczestników”

„Zgoda RODO na przetwarzanie danych” – wypełniacie i wysyłacie wszyscy
„Aprobata na wyrażenie zgody RODO przez osobę małoletnią” – wypełnia rodzic /opiekun prawny tych z Was, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia.

2. Jeden plik dźwiękowy (mp3 lub wav), w którym nagracie:
– swoją krótką wizytówkę (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i  kilka słów o sobie  z informacjami takimi jak: nazwa szkoły, która klasa, zainteresowania, ulubione książki, filmy, wasze hobby, itp.)
ORAZ

– próbkę swoich umiejętności . Jak to zrobić? Na dole tej informacji znajdziecie pliki JPG: „Próbka 1”, „Próbka 2” i „Próbka 3”. Są to trzy strony z książek – lektur dla młodzieży. Wybierzcie z tych trzech stron jedną, która się Wam najbardziej podoba nagrajcie jak ją czytacie. Postarajcie się interpretować wybrany tekst jak najlepiej, po swojemu, ale zgodnie ze wskazówkami pisarza.

Pamiętajcie, żeby wizytówkę i czytanie wybranej strony nagrać po sobie, w jednym pliku dźwiękowym.


UWAGA! ZGŁOSZENIE MAILOWE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM NA WARSZTATY.  

PEŁNA INFORMACJA O WARSZTATACH
– Internetowe Warsztaty Teatralne „Niech Cię usłyszą” (zwane dalej: Warsztatami) są organizowane przez Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie i dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
– Warsztaty, odbywające się w dniach 30.08 – 04.10.2020 odzielone na etapy:
a) do 26.08. złożenie drogą mailową aplikacji przez osoby chętne do udziału w warsztatach.
b) 28.08.2020 – przesłanie mailem informacji do wybranych uczestników o tym, że zostali zakwalifikowani do udziału w Warsztatach.
c) 30.08 – spotkanie videokonferencyjne uczestników Warsztatów z koordynatorem merytorycznym Marcinem Borchardtem (aktorem BTD). Podczas spotkania zostanie ustalony szczegółowy harmonogram  Warsztatów.
d) 31.08. – 04.10.2020 – etap pracy profesjonalnych aktorów z uczestnikami Warsztatów według następującego planu:
– indywidualne zajęcia z dykcji (1 godzina dla 1 uczestnika warsztatów) z wyznaczonym prowadzącym-instruktorem (aktorzy BTD: Dominika Mrozowska – Grobelna, Adam Lisewski).

– indywidualne zajęcia z interpretacji tekstu oraz prawidłowego „czytania” tekstu pod względem literackim (trzy spotkania po jednej godzinie dla każdego z uczestników) – zajęcia prowadzone przez wyznaczonego instruktora (aktorzy BTD: Artur Czerwiński,  Jacek Zdrojewski,  Adrianna Jendroszek) oraz  opiekuna literacko-dramaturgicznego warsztatów Tomasza Ogonowskiego (dramaturg BTD).

– przygotowanie nagrań z ćwiczeniami z dykcji i interpretacji przez każdego z uczestników, wysłanie tych nagrań na wspólną grupę w Internecie i wspólna analiza owych nagrań oraz dotychczasowych efektów pracy podczas telekonferencji internetowej z koordynatorem merytorycznym warsztatów.

– podział przez koordynatora warsztatów uczestników na trzy grupy, do których to grup zostaną przydzieleni trzej opiekunowie – instruktorzy (aktorzy BTD: Żanetta Gruszczyńska – Ogonowska, Wojciech Rogowski i Wojciech Kowalski).

– praca w trzech grupach z instruktorami, podczas której uczestnicy zostaną przygotowani aktorsko do nagrania efektu końcowego, czyli „swojego” słuchowiska.

– spotkanie koordynatora ze wszystkimi uczestnikami warsztatów (videokonferencja), podczas której koordynator objaśni uczestnikom techniczne zasady kompozycji nagrań poszczególnych partii tekstu.

e)05.10. – 30.10.2020 – część montażowa, obróbka dźwięku itp. przez profesjonalnych montażystów/realizatorów dźwięku i tworzenie gotowych trzech słuchowisk.

f) 31.10. 2020 – 30.04.2021– publikacja i obecność trzech gotowych słuchowisk na stronie internetowej Teatru i w mediach społecznościowych.

Menu
Wielkość czcionki
Kontrast