Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

RODO

Na terenie wokół Teatru zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego.
System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia jednostki.
Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W zakresie monitoringu wizyjnego szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję