Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Bilety

CENY BILETÓW OD 1 KWIETNIA 2016r.

DUŻA SCENA                               MAŁA SCENA / SCENA NA ZAPLECZU
Sektor I-VII                                    miejsca nienumerowane                   
Normalny 50zł                               Normalny 40zł                                                   
Ulgowy 45zł                                   Ulgowy 35zł                                         
Grupowy 30zł                                Grupowe 25zł        
                            
Sektor VIII-XII, Balkon

Normalny 40zł
Ulgowy 35zł
Grupowy 25zł

Premiery  60zł                               
Premiery bajek  20zł
Bilet szkolny 16zł 
Bilet szkolny 18zł
Familijne    17zł
Teatr Malucha 13zł
Teatralny czwartek 15zł
Spektakle BTD w niedzielę z Koszalińską Kartą Dużej Rodziny 10zł
Spektakle BTD w niedzielę z Koszalińską Kartą Seniora  15zł
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych cen biletów za zgodą Dyrekcji BTD.

Bilety ulgowe przysługują:
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, słuchaczom szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
- studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
- emerytom i rencistom na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia wraz z dowodem tożsamości.
Bilety grupowe
przysługują grupom zorganizowanym powyżej 15 osób.
Bilety szkolne
przeznaczone są dla uczniów ze szkół, przedszkoli i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Ceny zawierają podatek VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004 r.

Powyższe ceny nie dotyczą spektakli gościnnych, agencyjnych oraz wydarzeń specjalnych.
W kasie teatru istnieje możliwość płatności kartą tylko za bilety na spektakle BTD .