Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Aktualności

Wyzwolenie 08,11.11 godz. 19:00

SPEKTAKL MUZYCZNY

W wystawionym po raz pierwszy na początku XX wieku „Wyzwoleniu” Stanisław Wyspiański postawił szereg diagnoz dotyczących naszego „ducha narodowego”. Większość z nich jest do dzisiaj niepokojąco aktualnych. W adaptacji znanego dramatopisarza i reżysera teatralnego Tomasza Mana owa aktualność nabiera jeszcze większego znaczenia.
Man zdecydował się bowiem na wystawienie „Wyzwolenia” jako musicalu rockowego o parodii Polski. Historia opowiada o zbuntowanym bohaterze romantycznym Konradzie, który próbuje na scenie teatru wystawić sztukę o Polsce. Angażuje do tego aktorów, którzy odgrywają charakterystyczne „polskie” role.  Na scenie pojawiają się też „odwietrzne” polskie symbole. Spektakl jest próbą przyjrzenia się narodowym postawom, rolom i dyskusjom z nieco ironicznym dystansem.

Kolejnym atutem tej inscenizacji jest jej lekka forma. Rockowe piosenki i współczesna choreografia są bez wątpienia idealnym sposobem na przyciągnięcie uwagi młodego widza, który po raz pierwszy będzie miał szansę na zetknięcie się z tak ciekawą  teatralną adaptacją szkolnej lektury.