Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Aktualności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.
Informację dot. przetwarzania danych osobowych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego zostały szczegółowo opisane w zakładce RODO na naszej stronie internetowej.
Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych udziela Inspektora Ochrony Danych wyznaczony przez Dyrekcje Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, z którym można skontaktować się poprzez:
1).kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tomasz Ogonowski, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin.
2).
kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
3).
kontakt telefoniczny: tel.: 94 342 20 58.