Spektakl konkursowy-10. KKM m-teatr

Śluby papieńskie
Teatr Polski im. T. Łomnickiego w Poznaniu
spektakl dla widzów dorosłych

Według ankiety zaprezentowanej w książce Philipa G. Zimbardo i Nikity S. Coulombe Gdzie ci mężczyźni?ponad 65% mężczyzn jako czynniki przyczyniające się do problemów motywacyjnych, występujących wśród młodych mężczyzn wskazało „sprzeczne przekazy w mediach, ze strony instytucji, rodziców i rówieśników na temat akceptowalnych męskich zachowań”.

Twórcy przedstawienia Śluby panieńskie według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się stematyzować pojęcie tak zwanego „upadku męskości” lub „słabej płci męskiej”. Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora Zemsty. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

Reżyseria
 Andrzej Błażewicz
Dramaturgia
 Paweł Sablik
Scenografia, kostiumy, światło
 Aleksandra Grabowska
Opracowanie muzyczne
 Andrzej Błażewicz, Paweł Sablik, Łukasz Drążek
Choreografia
 Krystyna Lama Szydłowska
Inspicjent
 Agnieszka Misiewicz
Foto.  Marek Zakrzewski

Obsada
Klara Mariusz Adamski
Aniela Konrad Cichoń
Gustaw Piotr B. Dąbrowski
Albin Paweł Siwiak
Rodost Wiesław Zanowicz

Ważne informacje
spektakl przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia;
w spektaklu wykorzystywana jest lampa stroboskopowa.
Menu
Wielkość czcionki
Kontrast