Z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Zbyszka Najmoły, wielkiego Przyjaciela teatru.
Zbigniew Najmoła był absolwentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Był stypendystą Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych (VŠMU) w Bratysławie, w której wyreżyserował „Mątwę” Witkacego.
Ogromny wpływ na jego wizję teatru, sposób, w jaki „malował” spektakle miał Strindberg i jego kameralna, pełna podskórnych, „gotujących się” na scenie emocji twórczość, wymagająca od widza uwagi, wyciszenia i pełnego skupienia.
Jego droga artystyczna wiodła go z miejsca w miejsce, był – jak sam określał – „reżyserem w drodze”. Współpracował z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Tarnowskim Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Pracował w Kijowie, Czeskim Cieszynie i w Pradze.
W latach 2005-2006 był dyrektorem artystycznym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.