Realizując Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”, samorząd Koszalina wprowadza stypendium w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i opieki nad zabytkami.

 

Stypendium można otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury
i sztuki;
związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach; działania dotyczące opieki nad zabytkami.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. (informacja telefoniczna pod numerem 943488714 i 943488707) oraz na stronie www.koszalin.pl w zakładce KULTURA.

Wysokość stypendium: działania twórcze – 2.000-6.000 zł; upowszechnianie kultury – 1.000-5.000 zł; opieka nad zabytkami – 3.000-7.000 zł.

 

Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).

Menu
Wielkość czcionki
Kontrast