WERDYKT 10. Koszalińskich Konfrontacji Młodych M-Teatr

Jury 10. Koszalińskich Konfrontacji Młodych M-Teatr w składzie:
Aneta Groszyńska – przewodnicząca
Zdzisława Derebecki
oraz Tomasz Domagała

na posiedzeniu w dniu 21 września 2019 r., po obejrzeniu siedmiu konkursowych spektakli postanowiło przyznać dwie równorzędne II. nagrody w wysokości 5000 złotych.

Poziom artystyczny prezentowanych spektakli był wysoki, ale nie na tyle, by przyznać pierwszą nagrodę. Brakowało spektaklu, który byłby spełnieniem wszystkich artystycznych kryteriów, rozumianych przez nas jako połączenie wybitnego poziomu teatralnego rzemiosła z osobistą, szczerą i nieoczywistą wypowiedzią artystyczną twórców. Dwa nagrodzone przez jury spektakle spełniają owe kryteria połowicznie, dlatego mimo pewnych zastrzeżeń postanowiliśmy jednogłośnie je nagrodzić, doceniając talent i nakład pracy, włożony w ich przygotowanie. Tym bardziej, iż na tle pozostałych prezentacji wyróżniały się one poziomem intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania reżysera oraz pozostałych twórców.

Nagrodę Prezydenta Koszalina w wysokości po 5000 złotych otrzymują więc ex equo:
– za pełen szczerości i wewnętrznego zaangażowania spektakl, będący połączeniem wnikliwej, osobistej i nieoczywistej lektury oczywistego tekstu, zrealizowany w celu podjęcia próby redefinicji stereotypów oraz eksploracji nowych dróg odkrywania intymnej kondycji współczesnego człowieka – ANDRZEJ BŁAŻEWICZ za spektakl „Śluby panieńskie” z Teatru Polskiego w Poznaniu
oraz
– za konsekwentny, niezwykle wysoki poziom reżyserskiego rzemiosła, polegającego na precyzyjnej konstrukcji teatralnych narracji, umiejętnej nimi grze z widzami i aktorami oraz zbudowaniu świadomej i konsekwentnej struktury scenicznego świata, czego wynikiem jest znakomicie zagrany i zakomponowany spektakl, zrealizowany pomimo trudności z rozedrganym wewnętrznie od strony dramaturgicznej i literackiej tekstem dramatu – JAN HUSSAKOWSKI za spektakl „Reality show(s). Kabaret o rzeczach strasznych” z Teatru im. Kochanowskiego w Opolu.

Koszalin, dnia 21 września 2019.

Menu
Wielkość czcionki
Kontrast