Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Dyrektorzy artystyczni

Stefan Nafalski 1.IX.1953- 1954 , 1954 – 31.VIII. 1955
Zbigniew Makuszewski 1.IX.1955 – 1.VI.1956
Juliusz Lubicz- Lisowski 1.IX.1955 – 1956 , 1956 - 1957
Stanisław Wolicki 1956 – 1957
Henryk Kleps 1956 – 1957 , 1957 – 1958
Tadeusz Aleksandrowicz 1.I.1958 – 31.VIII.1962
Jan Maciejowski VII.1962 – 31.VIII.1963
Lech Komarnicki 1.VIII.1963 – 31.VIII.1967
Andrzej Ziębiński 1.IX.1967 – 31.VIII.1970
Jerzy Wróblewski 1.IX..1970 – 31.VIII.1973
Jarosław Kuszewski 1.IX.1973 – 31.VIII.1976
Bogusław Planutis 16.III.1975 – 31.V.1982
Marek Górski 1.III.1982 – 15.IV.1986
Andrzej Maria Marczewski 16.IV.1986 – 31.VIII.1988
Wiesław Nowosielski 1.IX.1988 – 31.VIII.1989
Jacek Andrucki 1.IX.1989 – 31.VI.1990
Ryszard Major 1.IX.1990 – 31.VIII.1994
Józefa Solecka 1.IX.1994 – 31.VIII.1999
Zbigniew Kułagowski 3.XII.1998 – 31.III.2004
Roman Radziwonowicz 1.IV.2004 – 8.I.2007
Zdzisław Derebecki 02.I.2007 – nadal