Partnerzy i Sponsorzy:

Organizatorem teatru jest
Miasto Koszalin.

Dyrektorzy artystyczni

Irena Górska-Damięcka 01.II.1954–31.VII.1955
Juliusz Lubicz-Lisowski 1955–1956
Tadeusz Aleksandrowicz 1958–1962
Jan Maciejowski 1962–1963
Lech Komarnicki 1963–1967
Andrzej Ziębiński 1967–1970
Jerzy Wróblewski 1970–1973
Jarosław Kuszewski 1973–1977
Janusz Tartyłło 01.I.1973–01.VIII.1979
Andrzej Rozhin 01.I.1979–31.VIII.1981
Zbigniew Mich 01.IX.1981–31.X.1982
Krzysztof Rotnicki 1981–31.III.1986
Józef Skwark 10.VIII.1993–31.VI.1998
Romuald Michalewski 01.VII.1998–28.II.2001
Bogusław Semotiuk 01.IX.2001–31.VII.2004
Edward Żentara 28.VI.2004–31.VIII.2005
Zbigniew Najmoła 01.IX.2005–31.VIII.2006
Jacek Papis 01-IX.2008–31.VIII.2009